Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar

mytbingo

om brott och (o)trygghet i Sverige

Markera med ett kryss på Bingobrickan när någon på nästa möte, debatt eller föreläsning använder dessa myter som argument för sin sak.

Var uppmärksam, ställ följdfrågor och argumentera!

Först till tre kryss i rad ropar Bingo!

BINGOBRICKA
1
Brottsligheten går inte att påverka
4
Brottsförebyggande åtgärder flyttar bara brottsligheten till en annan plats
2
Den enda brottsförebyggande åtgärden är att med social prevention göra människor mindre motiverade att begå brott
8
Tryggheten ökar i Sverige
9
Det finns olika slag av trygghet - både faktisk och upplevd
3
Kommunerna har ansvar att förebygga brott
6
Det är dyrt att förebygga brott
7
Samverkan är det viktigaste när man förebygger brott
5
Kommunerna saknar möjlighet att påverka den grova brottsligheten
 

MYTER (klicka för fakta)

1. Brottsligheten går inte att påverka

2. Den enda brottsförebyggande åtgärden är att med social prevention göra människor mindre motiverade att begå brott

3. Kommunerna har ansvar att förebygga brott

4. Brottsförebyggande åtgärder flyttar bara brottsligheten till en annan plats

5. Kommunerna saknar möjlighet att påverka den grova brottsligheten

6. Det är dyrt att förebygga brott

7. Samverkan är det viktigaste när man förebygger brott

8. Tryggheten ökar i Sverige

9. Det finns olika slag av trygghet - både faktisk och upplevd